Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 19. januára 2016 - Štrasburg

13. Situácia v Sýrii (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Sýrii (2015/2517(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Mariya Gabriel v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR a Pavel Telička v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake, Marie-Christine Arnautu, Afzal Khan, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jonathan Arnott, Andrea Cozzolino, Eugen Freund a Nikos Androulakis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Marju Lauristin, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia