Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0107(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0063/2015

Forhandlinger :

PV 19/01/2016 - 17
CRE 19/01/2016 - 17

Afstemninger :

PV 20/01/2016 - 7.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0014

Protokol
Tirsdag den 19. januar 2016 - Strasbourg

17. Personlige værnemidler ***I - Gasapparater ***I - Tovbaneanlæg ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om personlige værnemidler [COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Vicky Ford (A8-0148/2015)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gasapparater [COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Catherine Stihler (A8-0147/2015)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tovbaneanlæg [COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

Vicky Ford, Catherine Stihler og Antonio López-Istúriz White forelagde betænkningerne.

Indlæg af Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Talere: Laura Agea (ordfører for udtalelse fra EMPL), Pascal Arimont for PPE-Gruppen, Kerstin Westphal for S&D-Gruppen, Daniel Dalton for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, Cristian-Silviu Buşoi, Lara Comi, Paul Rübig, Seán Kelly, Alberto Cirio og Jiří Pospíšil.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Talere: Elżbieta Bieńkowska, Vicky Ford, Catherine Stihler og Antonio López-Istúriz White.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 20.1.2016, punkt 7.4 i protokollen af 20.1.2016 og punkt 7.5 i protokollen af 20.1.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik