Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 19 януари 2016 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Преглед на люксембургското председателство (разискване)
 4.Към Акт за цифровия единен пазар (разискване)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Искане за снемане на имунитета на Чеслав Адам Шекерски (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Искане за снемане на имунитета на Чеслав Адам Шекерски (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.3.Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море ***I (гласуване)
  
5.4.Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (гласуване)
  
5.5.Ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието за популяризирането на основните ценности на ЕС (гласуване)
  
5.6.Равносметка и предизвикателства във връзка с Регламента за финансовите услуги в ЕС (гласуване)
  
5.7.Външни фактори, представляващи пречка за предприемачеството сред жените в Европа (гласуване)
  
5.8.Политики в подкрепа на придобиването на умения с оглед на борбата срещу безработицата сред младите хора (гласуване)
  
5.9.Към Акт за цифровия единен пазар (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Заключения от заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 декември 2015 г. (разискване)
 10.Положението в Полша (разискване)
 11.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 12.Мирният процес в Колумбия (разискване)
 13.Положението в Сирия (разискване)
 14.Състав на комисиите
 15.Положението в Саудитска Арабия и Иран (разискване)
 16.Презумпция за невиновност и право на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство ***I (разискване)
 17.Лични предпазни средства ***I - Газови уреди ***I - Въжени линии ***I (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (210 kb) Присъствен списък (66 kb)    Резултати от поименно гласуване (1180 kb) 
 
Протокол (205 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от гласувания (62 kb) Резултати от поименно гласуване (67 kb) 
 
Протокол (290 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от гласувания (948 kb) Резултати от поименно гласуване (1273 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност