Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 19. ledna 2016 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Hodnocení lucemburského předsednictví (rozprava)
 4.Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu (rozprava)
 5.Hlasování
  
5.1.Žádost, aby byl Czesław Adam Siekierski zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.2.Žádost, aby byl Czesław Adam Siekierski zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.3.Víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři ***I (hlasování)
  
5.4.Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU (hlasování)
  
5.5.Úloha mezikulturního dialogu, kulturní rozmanitosti a vzdělávání při podpoře základních hodnot EU (hlasování)
  
5.6.Hodnocení a výzvy regulace finančních služeb EU (hlasování)
  
5.7.Vnější faktory, které jsou překážkou podnikání žen v Evropě (hlasování)
  
5.8.Politiky zaměřené na dovednosti v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí (hlasování)
  
5.9.Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 9.Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 17.–18. prosince 2015 (rozprava)
 10.Situace v Polsku (rozprava)
 11.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 12.Mírový proces v Kolumbii (rozprava)
 13.Situace v Sýrii (rozprava)
 14.Členství ve výborech
 15.Situace v Saudské Arábii a v Íránu (rozprava)
 16.Presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem ***I (rozprava)
 17.Osobní ochranné prostředky ***I – Spotřebiče plynných paliv ***I – Lanové dráhy ***I (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (190 kb) Prezenční listina (66 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (1180 kb) 
 
Zápis (198 kb) Prezenční listina (37 kb) Výsledky hlasování (55 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (68 kb) 
 
Zápis (267 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (894 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1195 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí