Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Tirsdag den 19. januar 2016 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Status over det luxembourgske formandskab (forhandling)
 4.På vej mod en akt for det digitale indre marked (forhandling)
 5.Afstemningstid
  
5.1.Anmodning om ophævelse af Czesław Adam Siekierskis immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.2.Anmodning om ophævelse af Czesław Adam Siekierskis immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.3.Flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet ***I (afstemning)
  
5.4.Årsberetning om EU's konkurrencepolitik (afstemning)
  
5.5.Betydningen af interkulturel dialog, kulturel mangfoldighed og uddannelse for fremme af EU's grundlæggende værdier (afstemning)
  
5.6.Status over og udfordringer for EU's regulering af finansielle tjenesteydelser (afstemning)
  
5.7.Eksterne faktorer, som udgør hindringer for kvindelig iværksættervirksomhed i Europa (afstemning)
  
5.8.Politikker for kompetenceudvikling til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed (afstemning)
  
5.9.På vej mod en akt for det digitale indre marked (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde (17.-18. december 2015) (forhandling)
 10.Situationen i Polen (forhandling)
 11.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 12.Fredsprocessen i Colombia (forhandling)
 13.Situationen i Syrien (forhandling)
 14.Udvalgenes sammensætning
 15.Situationen i Saudi-Arabien og Iran (forhandling)
 16.Uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen i straffesager ***I (forhandling)
 17.Personlige værnemidler ***I - Gasapparater ***I - Tovbaneanlæg ***I (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (187 kb) Tilstedeværelsesliste (66 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1180 kb) 
 
Protokol (180 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (63 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (65 kb) 
 
Protokol (267 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (878 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1192 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik