Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Απολογισμός της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας (συζήτηση)
 4.Προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Czesław Adam Siekierski (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.2.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Czesław Adam Siekierski (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.3.Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο ***I (ψηφοφορία)
  5.4.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (ψηφοφορία)
  5.5.Ο ρόλος του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ (ψηφοφορία)
  5.6.Απολογισμός και προκλήσεις της ρύθμισης της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (ψηφοφορία)
  5.7.Εξωτερικοί παράγοντες που αποτελούν εμπόδιο στη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  5.8.Πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (ψηφοφορία)
  5.9.Προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2015 (συζήτηση)
 10.Η κατάσταση στην Πολωνία (συζήτηση)
 11.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 12.Η ειρηνευτική διαδικασία για την Κολομβία (συζήτηση)
 13.Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
 14.Σύνθεση των επιτροπών
 15.Η κατάσταση στη Σαουδική Αραβία και στο Ιράν (συζήτηση)
 16.Τεκμήριο αθωότητας και δικαίωμα παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας ***I (συζήτηση)
 17.Μέσα ατομικής προστασίας ***I - Συσκευές αερίου ***I - Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα ***I (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (212 kb) Κατάσταση παρόντων (66 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (1180 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (211 kb) Κατάσταση παρόντων (38 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (66 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (69 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (289 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (934 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1249 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου