Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 19. jaanuar 2016 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Luksemburgi eesistumisaja kokkuvõte (arutelu)
 4.Ettevalmistused digitaalse ühtse turu aktiks (arutelu)
 5.Hääletused
  5.1.Czesław Adam Siekierski puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.2.Czesław Adam Siekierski puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.3.Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava ***I (hääletus)
  5.4.ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (hääletus)
  5.5.Kultuuridevahelise dialoogi, kultuurilise mitmekesisuse ja hariduse roll ELi põhiväärtuste edendamisel (hääletus)
  5.6.ELi finantsteenuste reguleerimise ülevaade ja probleemid (hääletus)
  5.7.Euroopa naisettevõtlust takistavad välised tegurid (hääletus)
  5.8.Oskuste arendamise poliitika noorte töötuse vastu võitlemiseks (hääletus)
  5.9.Ettevalmistused digitaalse ühtse turu aktiks (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Euroopa Ülemkogu järeldused (17.-18. detsember 2015) (arutelu)
 10.Olukord Poolas (arutelu)
 11.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 12.Colombia rahuprotsess (arutelu)
 13.Olukord Süürias (arutelu)
 14.Parlamendikomisjonide koosseis
 15.Olukord Saudi Araabias ja Iraanis (arutelu)
 16.Süütuse presumptsiooni ja kohtulikul arutamisel osalemise õiguse teatavate aspektide tugevdamine kriminaalmenetluses ***I (arutelu)
 17.Isikukaitsevahendid ***I - Küttegaasiseadmed ***I - Köisteed ***I (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (187 kb) Kohalolijate nimekiri (66 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (1180 kb) 
 
Protokoll (178 kb) Kohalolijate nimekiri (38 kb) Hääletustulemused (55 kb) Nimelise hääletuse tulemused (66 kb) 
 
Protokoll (261 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletustulemused (784 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1258 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika