Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 19. tammikuuta 2016 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Katsaus Luxemburgin puheenjohtajakauteen (keskustelu)
 4.Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti (keskustelu)
 5.Äänestykset
  5.1.Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.2.Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.3.Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma Itä-Atlantilla ja Välimerellä ***I (äänestys)
  5.4.EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (äänestys)
  5.5.Kulttuurienvälisen vuoropuhelun, kulttuurisen monimuotoisuuden ja koulutuksen merkitys EU:n perusarvojen edistämisessä (äänestys)
  5.6.Saavutukset ja haasteet rahoituspalveluja koskevan EU:n lainsäädännön alalla (äänestys)
  5.7.Eurooppalaisen naisyrittäjyyden esteenä toimivat ulkoiset tekijät (äänestys)
  5.8.Osaamisen edistämistä koskeva politiikka nuorisotyöttömyyden torjumiseksi (äänestys)
  5.9.Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Eurooppa-neuvoston 17.–18. joulukuuta 2015 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)
 10.Puolan tilanne (keskustelu)
 11.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 12.Kolumbian rauhanprosessi (keskustelu)
 13.Syyrian tilanne (keskustelu)
 14.Valiokuntien kokoonpano
 15.Saudi-Arabian ja Iranin tilanne (keskustelu)
 16.Syyttömyysolettama ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskeva oikeus rikosoikeudellisissa menettelyissä ***I (keskustelu)
 17.Henkilönsuojaimet ***I - Kaasumaisia polttoaineita käyttävät laitteet ***I - Köysiratalaitteistot ***I (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (192 kb) Läsnäololista (66 kb)    Nimenhuutoäänestykset (1180 kb) 
 
Pöytäkirja (180 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (55 kb) Nimenhuutoäänestykset (71 kb) 
 
Pöytäkirja (265 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (768 kb) Nimenhuutoäänestykset (1196 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö