Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 19 januari 2016 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Balans van het Luxemburgse voorzitterschap (debat)
 4.Naar een akte voor een digitale interne markt (debat)
 5.Stemmingen
  
5.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Czesław Adam Siekierski (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.2.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Czesław Adam Siekierski (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.3.Meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee ***I (stemming)
  
5.4.Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU (stemming)
  
5.5.De rol van interculturele dialoog, culturele diversiteit en onderwijs bij het uitdragen van de fundamentele waarden van de EU (stemming)
  
5.6.Inventaris en uitdagingen van de EU-verordening financiële diensten (stemming)
  
5.7.Externe factoren die een obstakel vormen voor vrouwelijke ondernemers in Europa (stemming)
  
5.8.Op vaardigheden gerichte beleidsmaatregelen voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid (stemming)
  
5.9.Naar een akte voor een digitale interne markt (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad op 17 en 18 december 2015 (debat)
 10.Situatie in Polen (debat)
 11.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 12.Vredesproces in Colombia (debat)
 13.Situatie in Syrië (debat)
 14.Samenstelling commissies
 15.Situatie in Saudi-Arabië en in Iran (debat)
 16.Het vermoeden van onschuld en het recht om in strafprocedures bij het proces aanwezig te zijn ***I (debat)
 17.Persoonlijke beschermingsmiddelen ***I - Gastoestellen ***I - Kabelbaaninstallaties ***I (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (191 kb) Presentielijst (66 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1180 kb) 
 
Notulen (182 kb) Presentielijst (37 kb) Stemmingsuitslagen (57 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (70 kb) 
 
Notulen (271 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (791 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1196 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid