Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 19. januára 2016 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Hodnotenie činnosti luxemburského predsedníctva (rozprava)
 4.Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu (rozprava)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Žiadosť o zbavenie imunity Czesława Adama Siekierského (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Žiadosť o zbavenie imunity Czesława Adama Siekierského (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.3.Viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori ***I (hlasovanie)
  
5.4.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (hlasovanie)
  
5.5.Úloha medzikultúrneho dialógu, kultúrnej rozmanitosti a vzdelávania pri propagovaní základných hodnôt EÚ (hlasovanie)
  
5.6.Hodnotenie a výzvy regulácie finančných služieb EÚ (hlasovanie)
  
5.7.Vonkajšie faktory, ktoré predstavujú prekážku pre podnikanie žien v Európe (hlasovanie)
  
5.8.Politiky zručností na boj proti nezamestnanosti mládeže (hlasovanie)
  
5.9.Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Závery zo zasadnutia Európskej rady zo 17. a 18. decembra (rozprava)
 10.Situácia v Poľsku (rozprava)
 11.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 12.Mierový proces v Kolumbii (rozprava)
 13.Situácia v Sýrii (rozprava)
 14.Zloženie výborov
 15.Situácia v Saudskej Arábii a v Iráne (rozprava)
 16.Prezumpcia neviny a právo byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní ***I (rozprava)
 17.Osobné ochranné prostriedky ***I - Spotrebiče spaľujúce plynné palivá ***I - Lanovkové zariadenia ***I (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (189 kb) Prezenčná listina (66 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (1180 kb) 
 
Zápisnica (199 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovania (56 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (68 kb) 
 
Zápisnica (281 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (885 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1260 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia