Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 20. siječnja 2016. - Strasbourg

3. Program aktivnosti nizozemskog predsjedništva (rasprava)
CRE

Izjave Vijeća i Komisije: Program aktivnosti nizozemskog predsjedništva (2015/2963(RSP))

Mark Rutte (predsjedatelj Vijeća) i Jean-Claude Juncker (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Nicola Danti, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Raymond Finch, Syed Kamall, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gerard Batten, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Vicky Ford, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, David Borrelli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i Marcel de Graaff, u ime Kluba zastupnika ENF-a.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

Govorili su: Janice Atkinson, Diane Dodds, Esther de Lange, Paul Tang, Peter van Dalen, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Sophia in 't Veld, Dennis de Jong, Bas Eickhout, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Annie Schreijer-Pierik, Nigel Farage, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Jan Olbrycht, Maria João Rodrigues, Kosma Złotowski, Johannes Cornelis van Baalen, Johannes Cornelis van Baalen, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Jurek, Anja Hazekamp, Sven Giegold, Peter Lundgren, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Olaf Stuger, i Gianluca Buonanno.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Anneleen Van Bossuyt, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, Neoklis Sylikiotis, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Josep-Maria Terricabras, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Jane Collins, Krisztina Morvai, Luis de Grandes Pascual, Bernd Lange, Roberts Zīle, Gesine Meissner, João Ferreira, Elisabetta Gardini, Isabelle Thomas, Timothy Kirkhope, Fredrick Federley, András Gyürk, Richard Corbett, Joachim Starbatty, Mariya Gabriel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Gunnar Hökmark, Roberto Gualtieri, Lefteris Christoforou, Jeppe Kofod, Andrzej Grzyb, Kathleen Van Brempt, Pavel Poc, Iratxe García Pérez, Clare Moody, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Tanja Fajon i Evelyn Regner.

PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

Govorili su: Jean-Claude Juncker i Mark Rutte.

Rasprava je zaključena.

°
° ° °

Govorili su: Gerard Batten o pozadinskoj buci u vijećnici tijekom posljednjeg govora Marka Ruttea i Stevena Woolfea o pitanju koje je James Carver iznio u jednominutnom govoru o važnim političkim pitanjima u ponedjeljak, 18. siječnja 2016. (točka 21. zapisnika od 18.1.2016.) (predsjednik je o tome sastavio službenu zabilješku).

PREDSJEDA: Adina-Ioana VĂLEAN
potpredsjednica

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti