Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 20. siječnja 2016. - Strasbourg

4. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za određena javna tijela i središnje banke trećih zemalja, pokazatelja manipuliranja tržištem, pragova za objavljivanje, nadležnog tijela za obavijesti o odgodama, odobrenja trgovanja tijekom razdoblja zabrane trgovanja i vrste transakcija rukovoditelja o kojima se mora obavješćivati (C(2015)08943 - 2015/3038(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 17. prosinca 2015.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na određene aspekte suradnje proizvođača (C(2015)08948 - 2015/3030(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 15. prosinca 2015.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju općih načela i kriterija ulagačke strategije i pravila za upravljanje jedinstvenim fondom za sanaciju (C(2015)09013 - 2015/3036(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 16. prosinca 2015.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kriterija za izračun ex ante doprinosa te okolnosti i uvjeta pod kojima se plaćanje izvanrednih ex post doprinosa može djelomično ili u cijelosti odgoditi (C(2015)09016 - 2015/3039(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 17. prosinca 2015.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe(EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za isporuku i distribuciju voća i povrća, prerađevina voća i povrća te proizvoda od banana u okviru programa voća i povrća u školama (C(2015)09064 - 2015/3040(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 17. prosinca 2015.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o obvezama depozitara (C(2015)09160 - 2015/3041(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 17. prosinca 2015.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni te o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/... (C(2015)09248 - 2015/3042(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 17. prosinca 2015.

Upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana odluka Komisije o izmjeni PrilogaV. Direktivi 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na na dokaze o formalnoj osposobljenosti i nazive tečajeva osposobljavanja (C(2016)00001 - 2016/2525(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. siječnja 2016.

Upućeno nadležnom odboru: IMCO

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti