Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 20. januar 2016 - Strasbourg

5. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens direktiv om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer (D040865/02 - 2016/2501(RPS) - frist: 7. april 2016)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår hudætsning/hudirritation, alvorlig øjenskade/øjenirritation og akut toksicitet (D041721/03 - 2016/2506(RPS) - frist: 13. april 2016)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE, IMCO

- Kommissionens forordning om ændring og berigtigelse af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af visse fødevaretilsætningsstoffer, der er tilladt i alle kategorier af fødevarer (D042507/03 - 2016/2500(RPS) - frist: 24. februar 2016)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af steviolglycosider (E 960) som sødestof i visse energireducerede drikkevarer eller drikkevarer uden tilsat sukker (D042508/03 - 2016/2516(RPS) - frist: 14. marts 2016)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af steviolglycosider (E 960) som sødestof i sennep (D042509/03 - 2016/2512(RPS) - frist: 13. marts 2016)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår fjernelse af visse aromastoffer fra EU-listen (D042554/03 - 2016/2508(RPS) - frist: 12. april 2016)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 (D042559/03 - 2016/2510(RPS) - frist: 12. april 2016)
henvist til: kor.udv.: IMCO

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for cyazofamid, cycloxydim, difluoreddikesyre, fenoxycarb, flumetralin, fluopicolid, flupyradifuron, fluxapyroxad, kresoximmethyl, mandestrobin, mepanipyrim, metalaxyl-M, pendimethalin og tefluthrin i eller på visse produkter (D042689/02 - 2016/2509(RPS) - frist: 13. marts 2016)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for chlorantraniliprol, cyflumetofen, cyprodinil, dimethomorph, dithiocarbamater, fenamidon, fluopyram, flutolanil, imazamox, metrafenon, myclobutanil, propiconazol, sedaxan og spirodiclofen i eller på visse produkter (D042721/02 - 2016/2531(RPS) - frist: 15. marts 2016)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for atrazin i eller på visse produkter (D042722/02 - 2016/2511(RPS) - frist: 13. marts 2016)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for captan, propiconazol og spiroxamin i eller på visse produkter (D042723/02 - 2016/2513(RPS) - frist: 13. marts 2016)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), calciumcarbid, kaliumiodid, natriumhydrogencarbonat, rescalure samt Beauveria bassiana stamme ATCC 74040 og Beauveria bassiana stamme GHA i eller på visse produkter (D042746/02 - 2016/2505(RPS) - frist: 9. marts 2016)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF for så vidt angår de sproglige krav (D043090/01 - 2016/2507(RPS) - frist: 12. april 2016)
henvist til: kor.udv.: TRAN

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik