Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 20. tammikuuta 2016 - Strasbourg

5. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission direktiivi romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY liitteen II muuttamisesta (D040865/02 - 2016/2501(RPS) - määräaika: 7. huhtikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteiden VII ja VIII muuttamisesta ihosyövyttävyyden/ihoärsytyksen, vakavan silmävaurion/silmä-ärsytyksen ja välittömän myrkyllisyyden osalta (D041721/03 - 2016/2506(RPS) - määräaika: 13. huhtikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta ja oikaisemisesta tiettyjen kaikissa elintarvikeryhmissä sallittujen elintarvikelisäaineiden käytön osalta (D042507/03 - 2016/2500(RPS) - määräaika: 24. helmikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse stevioliglykosidien (E 960) käytöstä makeutusaineena tietyissä juomissa, joiden energiapitoisuutta on vähennetty tai joissa ei ole lisättyä sokeria (D042508/03 - 2016/2516(RPS) - määräaika: 14. maaliskuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse stevioliglykosidien (E 960) käytöstä makeutusaineena sinapissa (D042509/03 - 2016/2512(RPS) - määräaika: 13. maaliskuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen aromiaineiden poistamisesta unionin luettelosta (D042554/03 - 2016/2508(RPS) - määräaika: 12. huhtikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 muuttamisesta (D042559/03 - 2016/2510(RPS) - määräaika: 12. huhtikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse syatsofamidin, sykloksidiimin, difluorietikkahapon, fenoksikarbin, flumetraliinin, fluopikolidin, flupyradifuronin, fluksapyroksadin, kresoksiimimetyylin, mandestrobiinin, mepanipyriimin, metalaksyyli-M:n, pendimetaliinin ja teflutriinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D042689/02 - 2016/2509(RPS) - määräaika: 13. maaliskuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klorantraniiliproolin, syflumetofeenin, syprodiniilin, dimetomorfin, ditiokarbamaattien, fenamidonin, fluopyramin, flutolaniilin, imatsamoksin, metrafenonin, myklobutaniilin, propikonatsolin, sedaksanin ja spirodiklofeenin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D042721/02 - 2016/2531(RPS) - määräaika: 15. maaliskuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse atratsiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D042722/02 - 2016/2511(RPS) - määräaika: 13. maaliskuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kaptaanin, propikonatsolin ja spiroksamiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D042723/02 - 2016/2513(RPS) - määräaika: 13. maaliskuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen IV muuttamisesta tehoaineiden Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), kalsiumkarbidi, kaliumjodidi, natriumvetykarbonaatti, reskaluuri sekä Beauveria bassiana, kanta ATCC 74040, ja Beauveria bassiana, kanta GHA, osalta (D042746/02 - 2016/2505(RPS) - määräaika: 9. maaliskuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/59/EY muuttamisesta kielitaitovaatimusten osalta (D043090/01 - 2016/2507(RPS) - määräaika: 12. huhtikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö