Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. január 20., Szerda - Strasbourg

5. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság irányelve az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról (D040865/02 - 2016/2501(RPS) - határidő: 2016. április 7.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. és VIII. mellékletének a bőrkorrózió/bőrirritáció, a súlyos szemkárosodás/szemirritáció és az akut toxicitás tekintetében történő módosításáról (D041721/03 - 2016/2506(RPS) - határidő: 2016. április 13.)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: ITRE, IMCO

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének egyes, az összes élelmiszerkategóriához engedélyezett élelmiszer-adalékanyagok használata tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről (D042507/03 - 2016/2500(RPS) - határidő: 2016. február 24.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a szteviol glikozidok (E 960) bizonyos csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli italokban édesítőszerként történő használata tekintetében történő módosításáról (D042508/03 - 2016/2516(RPS) - határidő: 2016. március 14.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a mustárban édesítőszerként alkalmazott szteviol glikozidok (E 960) felhasználása tekintetében történő módosításáról (D042509/03 - 2016/2512(RPS) - határidő: 2016. március 13.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének bizonyos aromaanyagok uniós listáról való törlése tekintetében történő módosításáról (D042554/03 - 2016/2508(RPS) - határidő: 2016. április 12.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (D042559/03 - 2016/2510(RPS) - határidő: 2016. április 12.)
utalva illetékes: IMCO

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található ciazofamid, cikloxidim, difluor-ecetsav, fenoxikarb, flumetralin, fluopikolid, flupiradifuron, fluxapiroxád, krezoxim-metil, mandesztrobin, mepanipirim, metalaxil-M, pendimetalin és teflutrin megengedett maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D042689/02 - 2016/2509(RPS) - határidő: 2016. március 13.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található klorantraniliprolra, ciflumetofenre, ciprodinilre, dimetomorfra, ditiokarbamátokra, fenamidonra, fluopiramra, flutolanilra, imazamoxra, metrafenonra, miklobutanilra, propikonazolra, szedaxánra és spirodiklofenre vonatkozóan megengedett szermaradék-határérték tekintetében történő módosításáról (D042721/02 - 2016/2531(RPS) - határidő: 2016. március 15.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található atrazin megengedett maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D042722/02 - 2016/2511(RPS) - határidő: 2016. március 13.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található kaptán, propikonazol és spiroxamin megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról (D042723/02 - 2016/2513(RPS) - határidő: 2016. március 13.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének a Cydia pomonella granulovírus (CpGV), a kalcium-karbid, a kálium-jodid, a nátrium-hidrogén-karbonát, a reszkalúra és a Beauveria bassiana ATCC 74040 törzs, valamint a Beauveria bassiana GHA törzs tekintetében történő módosításáról (D042746/02 - 2016/2505(RPS) - határidő: 2016. március 9.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság irányelve a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nyelvi követelmények tekintetében történő módosításáról (D043090/01 - 2016/2507(RPS) - határidő: 2016. április 12.)
utalva illetékes: TRAN

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat