Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. sausio 20 d. - Strasbūras

5. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedas (D040865/02 - 2016/2501(RPS) - terminas: 2016 m. balandžio 7 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) VII ir VIII priedų nuostatos dėl odos ėsdinimo / dirginimo, smarkaus akių pažeidimo / dirginimo ir ūmaus toksiškumo (D041721/03 - 2016/2506(RPS) - terminas: 2016 m. balandžio 13 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų maisto priedų, leidžiamų naudoti visų kategorijų maisto produktuose, naudojimo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D042507/03 - 2016/2500(RPS) - terminas: 2016 m. vasario 24 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl steviolio glikozidų (E 960) naudojimo kaip saldiklio mažiau kalorijų turinčiuose gėrimuose arba gėrimuose, į kuriuos nepridėta cukraus, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D042508/03 - 2016/2516(RPS) - terminas: 2016 m. kovo 14 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl steviolio glikozidų (E 960) naudojimo kaip saldiklio garstyčiose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D042509/03 - 2016/2512(RPS) - terminas: 2016 m. kovo 13 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų kvapiųjų medžiagų išbraukimo iš Sąjungos sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas (D042554/03 - 2016/2508(RPS) - terminas: 2016 m. balandžio 12 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 661/2009 nuostatos (D042559/03 - 2016/2510(RPS) - terminas: 2016 m. balandžio 12 d.)
perduota atsakingam komitetui: : IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios ciazofamido, cikloksidimo, difluoro acto rūgšties, fenoksikarbo, flumetralino, fluopikolido, flupiradifurono, fluksapiroksado, metilkrezoksimo, mandestrobino, mepanipirimo, metalaksilo-M, pendimetalino ir teflutrino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D042689/02 - 2016/2509(RPS) - terminas: 2016 m. kovo 13 d.
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios chlorantraniliprolio, ciflumetafeno, ciprodinilo, dimetomorfo, ditiokarbamatų, fenamidono, fluopiramo, flutolanilo, imazamokso, metrafenono, miklobutanilo, propikonazolo, sedaksano ir spirodiklofeno liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D042721/02 - 2016/2531(RPS) - terminas: 2016 m. kovo 15 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios atrazino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D042722/02 - 2016/2511(RPS) - terminas: 2016 m. kovo 13 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios kaptano, propikonazolo ir spiroksamino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D042723/02 - 2016/2513(RPS) - terminas: 2016 m. kovo 13 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl obuolinio vaisėdžio Cydia pomonella granuloviruso (CpGV), kalcio karbido, kalio jodido, natrio hidrokarbonato, reskalūro ir grybo Beauveria bassiana ATCC 74040 padermės bei grybo Beauveria bassiana GHA padermės tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 (D042746/02 - 2016/2505(RPS) - terminas: 2016 m. kovo 9 d.)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/59/EB nuostatos dėl kalbos mokėjimo reikalavimų (D043090/01 - 2016/2507(RPS) - terminas: 2006 m. balandžio 12 d.)
perduota atsakingam komitetui: : TRAN

Teisinė informacija - Privatumo politika