Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 20. janvāris - Strasbūra

5. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas direktīva, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem (D040865/02 - 2016/2501(RPS) - termiņš: 2016. gada 7. aprīlis).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz kodīgumu ādai / ādas kairinājumu, nopietniem acu bojājumiem / acu kairinājumu un akūtu toksicitāti groza VII un VIII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D041721/03 - 2016/2506(RPS) - termiņš: 2016. gada 13. aprīlis).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.
Atzinums: ITRE, IMCO.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz konkrētu pārtikas piedevu lietošanu, kuras atļautas visās pārtikas kategorijās, groza un labo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu (D042507/03 - 2016/2500(RPS) - termiņš: 2016. gada 24. februāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz steviolglikozīdu (E 960) kā saldinātāja lietošanu noteiktos dzērienos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienota cukura groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu (D042508/03 - 2016/2516(RPS) - termiņš: 2016. gada 14. marts).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz steviolglikozīdu (E 960) kā saldinātāja izmantošanu sinepēs (D042509/03 - 2016/2512(RPS) - termiņš: 2016. gada 13. marts).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz konkrētu aromatizējošo vielu svītrošanu no Savienības saraksta groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu (D042554/03 - 2016/2508(RPS) - termiņš: 2016. gada 12. aprīlis).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 (D042559/03 - 2016/2510(RPS) - termiņš: 2016. gada 12. aprīlis).
Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz ciazofamīda, cikloksidima, difluoretiķskābes, fenoksikarba, flumetralīna, fluopikolīda, flupiradifurona, fluksapiroksāda, krezoksīmmetila, mandestrobīna, mepanipirīma, metalaksila-M, pendimetalīna un teflutrīna maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D042689/02 - 2016/2509(RPS) - termiņš: 2016. gada 13. marts).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz hlorantraniliprola, ciflumetofēna, ciprodinila, dimetomorfa, ditiokarbamātu, fenamidona, fluopirama, flutolanila, imazamoksa, metrafenona, miklobutanila, propikonazola, sedaksāna un spirodiklofēna maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D042721/02 - 2016/2531(RPS) - termiņš: 2016. gada 15. marts).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu groza attiecībā uz atrazīna maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D042722/02 - 2016/2511(RPS) - termiņš: 2016. gada 13. marts).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz kaptāna, propikonazola un spiroksamīna maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D042723/02 - 2016/2513(RPS) - termiņš: 2016. gada 13. marts).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 IV pielikumu groza attiecībā uz Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), kalcija karbīdu, kālija jodīdu, nātrija hidrogēnkarbonātu, reskalūru un Beauveria bassiana celmu ATCC 74040 un Beauveria bassiana celmu GHA (D042746/02 - 2016/2505(RPS) - termiņš: 2016. gada 9. marts).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas direktīva, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/59/EK groza attiecībā uz valodas prasmju prasībām (D043090/01 - 2016/2507(RPS) - termiņš: 2016. gada 12. aprīlis).
Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika