Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 20. januar 2016 - Strasbourg

5. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Direktiva Komisije o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih (D040865/02 - 2016/2501(RPS) - rok: 7. april 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog VII in VIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), kar se tiče jedkosti za kožo/draženja kože, hudih poškodb oči/draženja oči in akutne strupenosti (D041721/03 - 2016/2506(RPS) - rok: 13. april 2016)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE, IMCO

- Uredba Komisije o spremembi in popravku Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aditivov za živila, odobrenih v vseh kategorijah živil (D042507/03 - 2016/2500(RPS) - rok: 24. februar 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe steviol glikozidov (E 960) kot sladila v nekaterih pijačah z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja (D042508/03 - 2016/2516(RPS) - rok: 14. marec 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe steviol glikozidov (E 960) kot sladila v gorčici (D042509/03 - 2016/2512(RPS) - rok: 13. marec 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede umika nekaterih aromatičnih snovi s seznama Unije (D042554/03 - 2016/2508(RPS) - rok: 12. april 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (D042559/03 - 2016/2510(RPS) - rok: 12. april 2016)
posredovano pristojni: IMCO

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za ciazofamid, cikloksidim, difluorocetno kislino, fenoksikarb, flumetralin, fluopikolid, flupiradifuron, fluksapiroksad, kresoksim-metil, mandestrobin, mepanipirim, metalaksil-M, pendimetalin in teflutrin v ali na nekaterih proizvodih (D042689/02 - 2016/2509(RPS) - rok: 13. marec 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za klorantraniliprol, ciflumetofen, ciprodinil, dimetomorf, ditiokarbamate, fenamidon, fluopiram, flutolanil, imazamoks, metrafenon, miklobutanil, propikonazol, sedaksan in spirodiklofen v ali na nekaterih proizvodih (D042721/02 - 2016/2531(RPS) - rok: 15. marec 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede najvišjih mejnih vrednosti ostankov za atrazin v ali na nekaterih proizvodih (D042722/02 - 2016/2511(RPS) - rok: 13. marec 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za kaptan, propikonazol in spiroksamin v ali na nekaterih proizvodih (D042723/02 - 2016/2513(RPS) - rok: 13. marec 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge IV k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede aktivnih snovi Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), kalcijev karbid, kalijev jodid, natrijev hidrogenkarbonat, „rescalure“ ter Beauveria bassiana, sev ATCC 74040, in Beauveria bassiana, sev GHA, v ali na nekaterih proizvodih (D042746/02 - 2016/2505(RPS) - rok: 9. marec 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Direktiva Komisije o spremembi Direktive 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede jezikovnih zahtev (D043090/01 - 2016/2507(RPS) - rok: 12. april 2016)
posredovano pristojni: TRAN

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov