Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 20 януари 2016 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

6. Ред на работа
CRE

В съгласие с политическите групи, изпълняващата длъжността председател предложи разискването във връзка с въпроса, изискващ устен отговор, относно преговорите по споразумение за свободна търговия с Австралия и Нова Зеландия (точка 54 от дневния ред) да бъде приключено с предложение за резолюция, която ще бъде гласувана на първата месечна сесия през февруари.

Изказа се Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, за да предложи гласуването да се проведе по време на втората месечна сесия през февруари.

Парламентът одобри последното предложение.

С това редът на работа е определен.

Правна информация - Политика за поверителност