Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 20. tammikuuta 2016 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

6. Käsittelyjärjestys
Sanatarkat istuntoselostukset

Puhemies ehdotti poliittisten ryhmien suostumuksella, että suullisesta kysymyksestä vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittamisesta Australian ja Uuden-Seelannin kanssa käytävän keskustelun (esityslistan 54 kohta) päätteeksi jätetään päätöslauselmaesitys, josta äänestetään helmikuun I istuntojaksolla.

Helmut Scholz käytti puheenvuoron GUE/NGL-ryhmän puolesta ja ehdotti, että äänestys toimitetaan helmikuun II istuntojaksolla.

Parlamentti hyväksyi tämän ehdotuksen.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö