Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 20 stycznia 2016 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

6. Porządek obrad
CRE

W porozumieniu z grupami politycznymi Przewodnicząca zaproponowała, by debata poświęcona pytaniu wymagającemu odpowiedzi ustnej w sprawie otwarcia negocjacji dotyczących umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią (pkt 54 porządku obrad) została zakończona złożeniem projektu rezolucji, który zostanie poddany pod głosowanie podczas pierwszej sesji lutowej.

Głos zabrał Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, który wystąpił z wnioskiem, by głosowanie odbyło się podczas drugiej sesji lutowej.

Parlament zatwierdził ten drugi wniosek.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności