Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 20 januari 2016 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

6. Arbetsplan
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen föreslog enligt överenskommelse med de politiska grupperna att debatten om den muntliga frågan om inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland (punkt 54 i föredragninglistan) skulle avslutas med ingivande av ett resolutionsförslag om vilket omröstning skulle hållas under sammanträdesperioden februari I.

Talare: Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen föreslog att omröstningen skulle hållas under sammanträdesperioden februari II.

Parlamentet godkände detta sistnämnda förslag.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy