Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 20. januar 2016 - Strasbourg

7. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Elektronisk udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre i Letland * (afstemning)

7.2. Uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen i straffesager ***I (afstemning)

7.3. Personlige værnemidler ***I (afstemning)

7.4. Gasapparater ***I (afstemning)

7.5. Tovbaneanlæg ***I (afstemning)

7.6. Indsigelse mod delegeret retsakt om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (afstemning)

7.7. Indsigelse mod delegeret retsakt om de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad (afstemning)

7.8. Fredsprocessen i Colombia (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik