Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 20 januari 2016 - Strasbourg

7. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Lettland * (omröstning)

7.2. Oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegång i straffrättsliga förfaranden ***I (omröstning)

7.3. Personlig skyddsutrustning ***I (omröstning)

7.4. Anordningar för förbränning av gasformiga bränslen ***I (omröstning)

7.5. Linbaneanläggningar ***I (omröstning)

7.6. Invändning mot en delegerad akt om det allmänna preferenssystemet (omröstning)

7.7. Invändning mot en delegerad akt om sammansättnings- och informationskrav för beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat (omröstning)

7.8. Fredsprocessen i Colombia (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy