Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 20 януари 2016 г. - Страсбург

8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Nathalie Griesbeck - A8-0133/2015
Nirj Deva, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Daniel Hannan и Stanislav Polčák

Доклад Vicky Ford - A8-0148/2015
Andrejs Mamikins, Seán Kelly и Stanislav Polčák

Доклад Catherine Stihler - A8-0147/2015
Andrejs Mamikins и Seán Kelly

Доклад Antonio López-Istúriz White - A8-0063/2015
Lucy Anderson, Andrejs Mamikins и Seán Kelly

Мирният процес в Колумбия - (2015/3033(RSP)) - RC-B8-0041/2016
Jiří Pospíšil и Andrejs Mamikins.

Правна информация - Политика за поверителност