Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 20 januari 2016 - Strasbourg

8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Nathalie Griesbeck - A8-0133/2015
Nirj Deva, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Daniel Hannan och Stanislav Polčák

Betänkande Vicky Ford - A8-0148/2015
Andrejs Mamikins, Seán Kelly och Stanislav Polčák

Betänkande Catherine Stihler - A8-0147/2015
Andrejs Mamikins och Seán Kelly

Betänkande Antonio López-Istúriz White - A8-0063/2015
Lucy Anderson, Andrejs Mamikins och Seán Kelly

Fredsprocessen i Colombia - (2015/3033(RSP)) - RC-B8-0041/2016
Jiří Pospíšil och Andrejs Mamikins.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy