Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 20. januar 2016 - Strasbourg

11. COP 21 (forhandling)
CRE

Erklæring afgivet af Laurent Fabius, formand for klimakonferencen i Paris: COP 21 (2016/2524(RSP))

Formanden gav en kort introduktion til forhandlingen.

Laurent Fabius (formand for klimakonferencen i Paris) afgav redegørelsen.

Talere: Peter Liese for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Ian Duncan for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Anne-Marie Mineur for GUE/NGL-Gruppen, Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, Marco Affronte for EFDD-Gruppen, Olaf Stuger for ENF-Gruppen, og Zoltán Balczó, løsgænger.

Indlæg af Laurent Fabius.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik