Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 20 januari 2016 - Straatsburg

11. COP 21 (debat)
CRE

Verklaring van Laurent Fabius, voorzitter van de klimaatconferentie van Parijs: COP 21 (2016/2524(RSP))

De Voorzitter legt een korte verklaring af ter inleiding van het debat.

Laurent Fabius (voorzitter van de klimaatconferentie van Parijs) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Ian Duncan, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Anne-Marie Mineur, namens de GUE/NGL-Fractie, Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Affronte, namens de EFDD-Fractie, Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie, en Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Laurent Fabius.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid