Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 20 stycznia 2016 r. - Strasburg

11. COP 21 (debata)
CRE

Oświadczenie Laurenta Fabiusa, przewodniczącego paryskiej konferencji klimatycznej: COP 21 (2016/2524(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie w celu wprowadzenia do debaty.

Laurent Fabius (przewodniczący paryskiej konferencji klimatycznej) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Peter Liese w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Ian Duncan w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Anne-Marie Mineur w imieniu grupy GUE/NGL, Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Affronte w imieniu grupy EFDD, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF i Zoltán Balczó niezrzeszony.

Głos zabrał Laurent Fabius.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności