Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 20 januari 2016 - Strasbourg

11. COP 21 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av Laurent Fabius, ordförande för klimatkonferensen i Paris: COP 21 (2016/2524(RSP))

Talmannen gjorde ett kortfattat uttalande som inledning på debatten.

Laurent Fabius (ordförande för klimatkonferensen i Paris) gjorde ett uttalande.

Talare: Peter Liese för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Ian Duncan för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Anne-Marie Mineur för GUE/NGL-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, Marco Affronte för EFDD-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, och Zoltán Balczó, grupplös.

Talare: Laurent Fabius.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy