Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 20. ledna 2016 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

12. Humanitární situace v Jemenu (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Humanitární situace v Jemenu (2016/2515(RSP))

Bert Koenders (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Mariya Gabriel za skupinu PPE, Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, Alessia Maria Mosca, Javier Nart, James Carver, Eugen Freund, Ignazio Corrao a Michela Giuffrida.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupil Bert Koenders.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.9 zápisu ze dne 4.2.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí