Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 20. januar 2016 - Strasbourg

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

(Mødet udsat i nogle minutter)

12. Den humanitære situation i Yemen (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Den humanitære situation i Yemen (2016/2515(RSP))

Bert Koenders (formand for Rådet) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Mariya Gabriel for PPE-Gruppen, Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, Alessia Maria Mosca, Javier Nart, James Carver, Eugen Freund, Ignazio Corrao og Michela Giuffrida.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Nicola Caputo og Notis Marias.

Indlæg af Bert Koenders.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 4.2.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik