Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 20 stycznia 2016 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

12. Sytuacja humanitarna w Jemenie (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja humanitarna w Jemenie (2016/2515(RSP))

Bert Koenders (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Charlesa Tannocka, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF, Alessia Maria Mosca, Javier Nart, James Carver, Eugen Freund, Ignazio Corrao i Michela Giuffrida.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrał Bert Koenders.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 4.2.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności