Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 20. januar 2016 - Strasbourg

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)

12. Humanitarne razmere v Jemnu (razprava)
CRE

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Humanitarne razmere v Jemnu (2016/2515(RSP))

Bert Koenders (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Mariya Gabriel v imenu skupine PPE, Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Nicolas Bay v imenu skupine ENF, Alessia Maria Mosca, Javier Nart, James Carver, Eugen Freund, Ignazio Corrao in Michela Giuffrida.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Nicola Caputo in Notis Marias.

Govoril je Bert Koenders.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika z dne 4.2.2016.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov