Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 20 januari 2016 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)

12. Den humanitära situationen i Jemen (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Den humanitära situationen i Jemen (2016/2515(RSP))

Bert Koenders (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Mariya Gabriel för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, Alessia Maria Mosca, Javier Nart, James Carver, Eugen Freund, Ignazio Corrao och Michela Giuffrida.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Bert Koenders.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 4.2.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy