Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 20. januar 2016 - Strasbourg

13. Situationen i det sydøstlige Tyrkiet (forhandling)
CRE

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i det sydøstlige Tyrkiet (2016/2530(RSP))

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Renate Sommer for PPE-Gruppen, Kati Piri for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, og James Carver for EFDD-Gruppen.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Marcel de Graaff for ENF-Gruppen, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Edouard Ferrand, Victor Boştinaru, Notis Marias, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Josu Juaristi Abaunz, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Kostas Chrysogonos, Miltiadis Kyrkos, Barbara Spinelli, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Javi López, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gianluca Buonanno, og Brando Benifei.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor og Demetris Papadakis.

Indlæg af Johannes Hahn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik