Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 20 januari 2016 - Strasbourg

13. Situationen i sydöstra Turkiet (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i sydöstra Turkiet (2016/2530(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Renate Sommer för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, och James Carver för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Marcel de Graaff för ENF-gruppen, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Edouard Ferrand, Victor Boştinaru, Notis Marias, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Josu Juaristi Abaunz, Jean Lambert, Josef Weidenholzer, Kostas Chrysogonos, Miltiadis Kyrkos, Barbara Spinelli, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Javi López, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno, och Brando Benifei.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor och Demetris Papadakis.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy