Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 20. ledna 2016 - Štrasburk

14. Dohody o přidružení / Prohloubené a komplexní zóny volného obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Dohody o přidružení / Prohloubené a komplexní zóny volného obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou (2015/3032(RSP))

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Andrej Plenković za skupinu PPE, a Knut Fleckenstein za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Knut Fleckenstein, aby odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Barbara Spinelli, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Tibor Szanyi a Tim Aker, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, Laurenţiu Rebega za skupinu ENF, Michael Gahler, Victor Boştinaru, Sajjad Karim, Petras Auštrevičius, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Mike Hookem, Jean-Luc Schaffhauser, Jaromír Štětina, Richard Howitt, Monica Macovei, Javier Nart, Anja Hazekamp, Tatjana Ždanoka, Petr Mach, Olaf Stuger (předsedající zkritizovala některé z jeho výroků), Sandra Kalniete, Tim Aker k připomínkám předsedající k vystoupení, které učinil Olaf Stuger (předsedající uvedla, že si za nimi stojí, a vyzvala Tima Akera, aby respektoval důstojnost rozprav), David Martin, Ryszard Czarnecki, Marietje Schaake, Steeve Briois, Elmar Brok, Tonino Picula, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Caspary, Andrejs Mamikins, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Andrzej Grzyb, Joachim Schuster, Eduard Kukan, Kati Piri, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Gunnar Hökmark, Pavel Svoboda a Adam Szejnfeld.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrea Bocskor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bronis Ropė, Tim Aker a Georgios Epitideios.

Vystoupil Johannes Hahn.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek, Peter Eriksson a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE o provádění dohod o přidružení / prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou (2015/3032(RSP)) (B8-0068/2016);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati a Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE o provádění dohod o přidružení / prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou (2015/3032(RSP)) (B8-0069/2016);

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Pavel Telička a Ivo Vajgl za skupinu ALDE o provádění dohod o přidružení a prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou (2015/3032(RSP)) (B8-0077/2016);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki a Edward Czesak za skupinu ECR o dohodách o přidružení a prohloubených a komplexních dohodách o volném obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou (2015/3032(RSP)) (B8-0078/2016);

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Iliana Iotova, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Clare Moody, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Tonino Picula, Kati Piri, Joachim Schuster, Tibor Szanyi a Boris Zala za skupinu S&D o provádění dohod o přidružení / prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou (2015/3032(RSP)) (B8-0079/2016);

—   Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná a Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL o prohloubených a komplexních dohodách o volném obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou (2015/3032(RSP)) (B8-0080/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.3 zápisu ze dne 21.1.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí