Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
L-Erbgħa, 20 ta' Jannar 2016 - Strasburgu

14. Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni / Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles Approfondit u Komprensiv mal-Georgia, il-Moldova u l-Ukrajna (dibattitu)
CRE

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni / Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles Approfondit u Komprensiv mal-Georgia, il-Moldova u l-Ukrajna (2015/3032(RSP))

Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Andrej Plenković f'isem il-Grupp PPE, u Knut Fleckenstein f'isem il-Grupp S&D.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

Interventi ta': Barbara Spinelli, biex tagħmel mistoqsija "karta blu" lil Knut Fleckenstein, li weġibha, Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Johannes Cornelis van Baalen f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Tibor Szanyi u Tim Aker, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Tiziana Beghin f'isem il-Grupp EFDD, Laurenţiu Rebega f'isem il-Grupp ENF, Michael Gahler, Victor Boştinaru, Sajjad Karim, Petras Auštrevičius, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Mike Hookem, Jean-Luc Schaffhauser, Jaromír Štětina, Richard Howitt, Monica Macovei, Javier Nart, Anja Hazekamp, Tatjana Ždanoka, Petr Mach, Olaf Stuger (il-President ikkritikat uħud mill-affermazzjonijiet tiegħu), Sandra Kalniete, Tim Aker, dwar il-kummenti tal-President rigward l-intervent ta' Olaf Stuger (il-President żammet mal-kummenti tagħha u stiednet lil Tim Aker jirrispetta d-dinjità tad-dibattiti), David Martin, Ryszard Czarnecki, Marietje Schaake, Steeve Briois, Elmar Brok, Tonino Picula, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Caspary, Andrejs Mamikins, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Andrzej Grzyb, Joachim Schuster, Eduard Kukan, Kati Piri, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Gunnar Hökmark, Pavel Svoboda u Adam Szejnfeld.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Andrea Bocskor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bronis Ropė, Tim Aker u Georgios Epitideios.

Intervent ta': Johannes Hahn.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek, Peter Eriksson u Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-implimentazzjoni ta’ Ftehimiet ta’ Assoċjazzjoni/DCFTA mal-Georgja, il-Moldova u l-Ukrajna (2015/3032(RSP)) (B8-0068/2016);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati u Ramón Luis Valcárcel Siso f'isem il-Grupp PPE, dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehimiet ta’ Assoċjazzjoni / Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles Approfonditi u Komprensivi mal-Georgia, il-Moldova u l-Ukrajna (2015/3032(RSP)) (B8-0069/2016);

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Pavel Telička u Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE, the implementation of the Association Agreements / Deep and Comprehensive Free Trade Agreements with Georgia, Moldova and Ukraine (2015/3032(RSP)) (B8-0077/2016);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki u Edward Czesak f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni / Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles Approfonditi u Komprensivi mal-Georgia, il-Moldova u l-Ukrajna (2015/3032(RSP)) (B8-0078/2016);

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Iliana Iotova, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Clare Moody, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Tonino Picula, Kati Piri, Joachim Schuster, Tibor Szanyi u Boris Zala f'isem il-Grupp S&D, dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni / Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles Approfonditi u Komprensivi mal-Georgia, il-Moldova u l-Ukrajna (2015/3032(RSP)) (B8-0079/2016);

—   Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná u Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles Approfonditi u Komprensivi mal-Georgia, il-Moldova u l-Ukrajna (2015/3032(RSP)) (B8-0080/2016).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.3 tal-Minuti ta' 21.1.2016.

Avviż legali - Politika tal-privatezza