Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 20 ianuarie 2016 - Strasbourg

14. Acordurile de asociere / acordurile de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Georgia, Moldova și Ucraina (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Acordurile de asociere / acordurile de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Georgia, Moldova și Ucraina (2015/3032(RSP))

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Andrej Plenković, în numele Grupului PPE, și Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Barbara Spinelli, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Knut Fleckenstein, care a răspuns, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi și Tim Aker, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, Laurenţiu Rebega, în numele Grupului ENF, Michael Gahler, Victor Boştinaru, Sajjad Karim, Petras Auštrevičius, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Mike Hookem, Jean-Luc Schaffhauser, Jaromír Štětina, Richard Howitt, Monica Macovei, Javier Nart, Anja Hazekamp, Tatjana Ždanoka, Petr Mach, Olaf Stuger (Președinta a criticat unele dintre afirmațiile sale), Sandra Kalniete, Tim Aker, cu privire la observațiile Președintei cu privire la intervenția lui Olaf Stuger (Președinta și-a menținut observațiile și l-a invitat pe Tim Aker să respecte caracterul onorabil al dezbaterii), David Martin, Ryszard Czarnecki, Marietje Schaake, Steeve Briois, Elmar Brok, Tonino Picula, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Caspary, Andrejs Mamikins, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Andrzej Grzyb, Joachim Schuster, Eduard Kukan, Kati Piri, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Gunnar Hökmark, Pavel Svoboda și Adam Szejnfeld.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrea Bocskor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bronis Ropė, Tim Aker și Georgios Epitideios.

A intervenit Johannes Hahn.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek, Peter Eriksson și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la punerea în aplicare a acordurilor de asociere/zonelor de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA) cu Georgia, Moldova și Ucraina (2015/3032(RSP)) (B8-0068/2016);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, referitoare la punerea în aplicare a acordurilor de asociere/acordurilor comerciale de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, Moldova și Ucraina (2015/3032(RSP)) (B8-0069/2016);

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Pavel Telička și Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, referitoare la punerea în aplicare a acordurilor de asociere/acordurilor comerciale de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, Moldova și Ucraina (2015/3032(RSP)) (B8-0077/2016);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki și Edward Czesak, în numele Grupului ECR, referitoare la acordurile de asociere/acordurile de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, Moldova și Ucraina (2015/3032(RSP)) (B8-0078/2016);

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Iliana Iotova, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Clare Moody, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Tonino Picula, Kati Piri, Joachim Schuster, Tibor Szanyi și Boris Zala, în numele Grupului S&D, referitoare la punerea în aplicare a acordurilor de asociere/acordurilor comerciale de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, Moldova și Ucraina (2015/3032(RSP)) (B8-0079/2016);

—   Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná și Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la acordurile comerciale de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, Moldova și Ucraina (2015/3032(RSP)) (B8-0080/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.3 al PV din 21.1.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate