Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0094(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0372/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0372/2015

Συζήτηση :

PV 20/01/2016 - 15
CRE 20/01/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 21/01/2016 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0017

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο

15. Σύναψη της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου *** (συζήτηση)
CRE

Πρόταση σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Κοσσυφοπεδίου, αφετέρου [10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

Η Ulrike Lunacek παρουσιάζει τη σύσταση.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Adam Szejnfeld (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Lars Adaktusson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Ελευθέριος Συναδινός και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly και Tibor Szanyi.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Hilde Vautmans, Igor Šoltes και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Ulrike Lunacek.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου