Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0094(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0372/2015

Ingivna texter :

A8-0372/2015

Debatter :

PV 20/01/2016 - 15
CRE 20/01/2016 - 15

Omröstningar :

PV 21/01/2016 - 8.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0017

Protokoll
Onsdagen den 20 januari 2016 - Strasbourg

15. Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Kosovo *** (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Utkast till rådets beslut om ingåendet av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan [10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

Ulrike Lunacek redogjorde för rekommendationen.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Adam Szejnfeld (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Lars Adaktusson för PPE-gruppen, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos och Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly och Tibor Szanyi.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Hilde Vautmans, Igor Šoltes och Franz Obermayr.

Talare: Johannes Hahn och Ulrike Lunacek.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 21.1.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy