Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 20. ledna 2016 - Štrasburk

16. Systematické masové vraždy náboženských menšin Islámským státem (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Systematické masové vraždy náboženských menšin Islámským státem (2016/2569(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Lars Adaktusson za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR (předsedající nejdříve řečníka vyzval, aby zvolnil tempo svého vystoupení, a poté mu odebral slovo), Javier Nart za skupinu ALDE, Angel Dzhambazki k vedení rozpravy (předsedající oznámil, že záležitost postoupí předsednictvu), Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Margot Parker za skupinu EFDD, Georg Mayer za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Michèle Alliot-Marie, Afzal Khan, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, György Hölvényi, Ana Gomes, Marek Jurek, Tunne Kelam, Silvia Costa, Branislav Škripek, Antonio Tajani, Neena Gill, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marijana Petir a Stanislav Polčák.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Záborská, Angel Dzhambazki, Neoklis Sylikiotis, Tim Aker a Franz Obermayr, posledně jmenovanný k vedení rozpravy.

Vystoupila Federica Mogherini.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.10 zápisu ze dne 4.2.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí