Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 20. januar 2016 - Strasbourg

16. ISIS' systematiske massemord på religiøse mindretal (forhandling)
CRE

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: ISIS' systematiske massemord på religiøse mindretal (2016/2569(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Lars Adaktusson for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen (formanden, fratog ham ordet efter at have opfordret ham til at tale langsommere), Javier Nart for ALDE-Gruppen, Angel Dzhambazki, om afviklingen af forhandlingen (formanden meddelte, at han ville forelægge spørgsmålet for Præsidiet), Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, Georg Mayer for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Michèle Alliot-Marie, Afzal Khan, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, György Hölvényi, Ana Gomes, Marek Jurek, Tunne Kelam, Silvia Costa, Branislav Škripek, Antonio Tajani, Neena Gill, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marijana Petir og Stanislav Polčák.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Záborská, Angel Dzhambazki, Neoklis Sylikiotis, Tim Aker og Franz Obermayr, sidstnævnte ligeledes om afviklingen af forhandlingen.

Indlæg af Federica Mogherini.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.10 i protokollen af 4.2.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik