Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 20. jaanuar 2016 - Strasbourg

16. Usuvähemuste esindajate süstemaatiline massiline tapmine ISISe poolt (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Usuvähemuste esindajate süstemaatiline massiline tapmine ISISe poolt (2016/2569(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Lars Adaktusson fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel (juhataja andis talle sõna, olles eelnevalt palunud kõnelejal rääkimise tempot aeglustada), Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Angel Dzhambazki arutelu läbiviimise korraldamise kohta (juhataja andis teada, et annab küsimuse edasi juhatusele), Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel, Georg Mayer fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michèle Alliot-Marie, Afzal Khan, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, György Hölvényi, Ana Gomes, Marek Jurek, Tunne Kelam, Silvia Costa, Branislav Škripek, Antonio Tajani, Neena Gill, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marijana Petir ja Stanislav Polčák.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská, Angel Dzhambazki, Neoklis Sylikiotis, Tim Aker ja Franz Obermayr, neist viimane samuti arutelu läbiviimise korralduse kohta.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.2.2016 protokollipunkt 8.10.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika