Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 20. siječnja 2016. - Strasbourg

16. Sustavna masovna ubojstva vjerskih manjina od strane ISIS-a (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Sustavna masovna ubojstva vjerskih manjina od strane ISIS-a (2016/2569(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: Lars Adaktusson, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Josef Weidenholzer, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a (predsjednik je, nakon što je zatražio govornika da polakše govori, govorniku oduzeo riječ), Javier Nart, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Angel Dzhambazki, o vođenju rasprave (predsjednik je izjavio da će pitanje uputiti Predsjedništvu), Patrick Le Hyaric, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Margot Parker, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Georg Mayer, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, Michèle Alliot-Marie, Afzal Khan, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, György Hölvényi, Ana Gomes, Marek Jurek, Tunne Kelam, Silvia Costa, Branislav Škripek, Antonio Tajani, Neena Gill, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marijana Petir i Stanislav Polčák.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Anna Záborská, Angel Dzhambazki, Neoklis Sylikiotis, Tim Aker i Franz Obermayr, potonji također o vođenju rasprave.

Govorila je Federica Mogherini.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika od 4.2.2016..

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti