Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
L-Erbgħa, 20 ta' Jannar 2016 - Strasburgu

16. Qtil tal-massa sistematiku ta' minoranzi reliġjużi mill-ISIS (dibattitu)
Rapporti Verbatim

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Qtil tal-massa sistematiku ta' minoranzi reliġjużi mill-ISIS (2016/2569(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Lars Adaktusson f'isem il-Grupp PPE, Josef Weidenholzer f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR (il-President, wara li stieden lill-kelliem inaqqas ir-ritmu tad-diskors tiegħu, waqqfu milli jkompli jitkellem), Javier Nart f'isem il-Grupp ALDE, Angel Dzhambazki, dwar it-tmexxija tad-dibattitu (il-President għarraf li kien se jqajjem il-kwistjoni mal-Bureau), Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Margot Parker f'isem il-Grupp EFDD, Georg Mayer f'isem il-Grupp ENF, Diane Dodds Membru mhux affiljata, Michèle Alliot-Marie, Afzal Khan, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, György Hölvényi, Ana Gomes, Marek Jurek, Tunne Kelam, Silvia Costa, Branislav Škripek, Antonio Tajani, Neena Gill, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marijana Petir u Stanislav Polčák.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Anna Záborská, Angel Dzhambazki, Neoklis Sylikiotis, Tim Aker u Franz Obermayr, dan tal-aħħar ukoll dwar it-tmexxija tad-dibattitu.

Intervent ta': Federica Mogherini.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.10 tal-Minuti ta' 4.2.2016.

Avviż legali - Politika tal-privatezza