Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 20 januari 2016 - Straatsburg

16. Systematische massamoord op religieuze minderheden door IS (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Systematische massamoord op religieuze minderheden door IS (2016/2569(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Lars Adaktusson, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie (de Voorzitter ontneemt hem het woord na hem te hebben verzocht langzamer te spreken), Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, Angel Dzhambazki, over het verloop van het debat (de Voorzitter deelt mede dat hij de kwestie aan het Bureau zal voorleggen), Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, Georg Mayer, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Michèle Alliot-Marie, Afzal Khan, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, György Hölvényi, Ana Gomes, Marek Jurek, Tunne Kelam, Silvia Costa, Branislav Škripek, Antonio Tajani, Neena Gill, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marijana Petir en Stanislav Polčák.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská, Angel Dzhambazki, Neoklis Sylikiotis, Tim Aker en Franz Obermayr, laatstgenoemde eveneens over het verloop van het debat.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.10 van de notulen van 4.2.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid