Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 20 ianuarie 2016 - Strasbourg

16. Execuția sistematică în masă a membrilor minorităților religioase de către ISIS (dezbatere)
Stenograma

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Execuția sistematică în masă a membrilor minorităților religioase de către ISIS (2016/2569(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Lars Adaktusson, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR (Președintele, după ce l-a invitat să-și încetinească ritmul discursului, l-a întrerupt pe vorbitor), Javier Nart, în numele Grupului ALDE, Angel Dzhambazki, cu privire la desfășurarea dezbaterii (Președintele a comunicat că va sesiza Biroul în legătură cu această chestiune), Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Margot Parker, în numele Grupului EFDD, Georg Mayer, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, Michèle Alliot-Marie, Afzal Khan, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, György Hölvényi, Ana Gomes, Marek Jurek, Tunne Kelam, Silvia Costa, Branislav Škripek, Antonio Tajani, Neena Gill, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marijana Petir și Stanislav Polčák.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská, Angel Dzhambazki, Neoklis Sylikiotis, Tim Aker și Franz Obermayr, acesta din urmă, de asemenea, cu privire la desfășurarea dezbaterii.

A intervenit Federica Mogherini.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.10 al PV din 4.2.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate