Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 20. januára 2016 - Štrasburg

16. Systematické hromadné vyvražďovanie príslušníkov náboženských menšín Islamským štátom (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Systematické hromadné vyvražďovanie príslušníkov náboženských menšín Islamským štátom (2016/2569(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Lars Adaktusson v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR (predseda po tom, ako rečníka vyzval, aby spomalil tempo reči, poslancovi odobral slovo), Javier Nart v mene skupiny ALDE, Angel Dzhambazki k priebehu rozpravy (predseda oznámil, že touto záležitosťou poverí Predsedníctvo), Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Margot Parker v mene skupiny EFDD, Georg Mayer v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Michèle Alliot-Marie, Afzal Khan, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, György Hölvényi, Ana Gomes, Marek Jurek, Tunne Kelam, Silvia Costa, Branislav Škripek, Antonio Tajani, Neena Gill, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marijana Petir a Stanislav Polčák.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská, Angel Dzhambazki, Neoklis Sylikiotis, Tim Aker a Franz Obermayr, ktorý vystúpil tiež k priebehu rozpravy.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 4.2.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia